1. Splošno

Pravilnik o zasebnosti (v nadaljevanju: Pravilnik) je sprejet z namenom seznanitve uporabnikov s pravnimi podlagami, z vrstami in nameni uporabe osebnih podatkov ter pravicami posameznikov na področju varstva osebnih podatkov, ki jih Društvu tabornikov Rod kraških j´rt (v nadaljevanju RKJ) posreduje posameznik.

Ta Pravilnik o zasebnosti skupaj z vsemi veljavnimi pogoji o uporabi spletnega mesta in politiki piškotkov določa, kako RKJ uporablja osebne podatke, ki jih društvo zbere od posameznega uporabnika preko spleta, prav tako pa velja tudi za osebne podatke, posredovane društvu z alternativnimi sredstvi, kot so telefon, e-pošta ali druga korespondenca.

Osebni podatki, ki so društvu posredovani so uporabljeni in obravnavani le za namen, zaradi katerega so bili zbrani. Z osebnimi podatki društvo upravlja z največjo skrbnostjo, upoštevajoč veljavno zakonodajo in najvišje standarde njihove obravnave.

Društvo zagotavlja, da izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe na tak način, da obdelava osebnih podatkov izpolnjuje vse zahteve po predpisih o varstvu osebnih podatkov in zagotavlja tudi varstvo pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki in pri obdelavi osebnih podatkov ravna v skladu z veljavno zakonodajo.

Hkrati ta Pravilnik o zasebnosti dodatno pojasnjuje soglasje, ki ga posameznik poda za obdelavo osebnih podatkov.

V Pravilniku o zasebnosti so skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: “Splošna uredba o varstvu podatkov”), zajete naslednje informacije:

 • kontaktne informacije društva,
 • nameni, pravne podlage in opredelitve vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov posameznikov,
 • čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov,
 • pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

Zaradi zagotavljanja varnosti osebnih podatkov je upravljalec sprejel ustrezne organizacijske ukrepe, postopke dela in napredne tehnološke rešitve z namenom čim bolj učinkovite zaščite vaših osebnih podatkov. Pri tem uporabljamo ustrezno stopnjo zaščite in razumne fizične, elektronske in administrativne ukrepe, s katerimi zbrane podatke varujemo pred nenamernim ali nezakonskim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkritjem osebnih podatkov ali pred nepooblaščenim dostopom do osebnih podatkov, ki so bili preneseni, shranjeni ali drugače obdelani.

2. Vrste osebnih podatkov

O obiskovalcih spletne strani društvo zbira podatke z uporabo e-pošte. Zbrane podatke shranjujemo v naši bazi podatkov.

DODATNO SAMODEJNO ZBIRANJE PODATKOV
V nekaterih primerih lahko samodejno (brez postopka registracije) zbiramo tehnične podatke o vašem obisku na naših spletnih straneh, ki pa jih ne moremo uporabiti za osebno identifikacijo. Primeri takšnega zbiranja podatkov so identifikacija spletnega brskalnika, ki ga uporabljate, identifikacija računalniškega operacijskega sistema, ki ga uporabljate, in naslov spletne strani, s katere ste se povezali z našo spletno stranjo.

PODATKI, KI JIH VAŠ RAČUNALNIK SHRANJUJE SAMODEJNO – PIŠKOTKI
Ko obiščete katero od naših spletnih strani, lahko v vaš računalnik shranimo določene podatke, ki se arhivirajo v obliki piškotkov ali drugih podobnih datotek in nam lahko pomagajo na več različnih načinov. Piškotki nam omogočajo prilagoditev naše spletne strani vašim željam in preferencam. Večina internetnih brskalnikov omogoča brisanje piškotkov s trdega diska vašega računalnika, prepreči lahko shranjevanje tovrstnih datotek, ali pa vas pred shranjevanjem opozorijo. Za natančnejša navodila za uporabo teh funkcij, preberite navodila za uporabo vašega spletnega brskalnika ali si le te oglejte na strani “Pomoč”, ki vam jo brskalnik ponuja.

O uporabnikih in obiskovalcih spletne strani se ob izpolnitvi Kontaktnega obrazca zbirajo tudi drugi osebni podatki, ki jih zbiramo. Ti osebni podatki so:

 • ime in priimek
 • e-poštni naslov

Če iz kateregakoli razloga stopite v stik z društvom, ta shrani zapis o tej korespondenci.

3. Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v skladu s tem Pravilnikom, je Društvo tabornikov Rod kraških j´rt, Kosovelova ulica 6a, 6210 Sežana.

4. Kategorije posameznikov, katerih osebni podatki se obdelujejo

Pravilnik je namenjen vsem, ki stopite v stik z nami in nam posredujete vaše podatke.

5. Nameni obdelave in pravne podlage za obdelavo podatkov

Vaše podatke zbiramo ob izpolnitvi Kontaktnega obrazca oz. ko nam pišete na elektronski naslov. Pri tem bo potrebno vnesti svoje ime in priimek ter vaš elektronski naslov. Ob obisku naše spletne strani pa ste lahko anonimni.
Vse informacije, ki jih dobimo od vas, se lahko uporabljajo za

naslednje namene:

Vrste piškotkov Opis funkcije
Nujno potrebni piškotki Nekateri piškotki so nujno potrebni za delovanje spletnega mesta. Taki piškotki obiskovalcu omogočajo nemoteno uporabo spletnega mesta. Brez teh piškotkov spletno mesto ne bi delovalo pravilno.
Analitični piškotki So piškotki, ki jih uporabljamo za namen izboljševanja uporabniške izkušnje. Informacije, ki jih pridobimo s piškotki nam pomagajo razumeti kako obiskovalci uporabljajo spletno mesto in na podlagi teh se odločamo o funkcionalnih in vsebinskih prilagoditvah.
Funkcionalni piškotki Ti piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni vaše nastavitve in izbire (npr: uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije.
Piškotki vdelanih vsebin Z namenom, da bi obogatili naše vsebine, vanje včasih vdelamo videoposnetke in druge vsebine s strani, kot je na primer Youtube. Naša strani, ki vsebuje tovrstne zunanje vsebine, lahko na vaš računalnik namesti piškotke s teh spletnih strani. Prav tako svoje piškotke namešča družabna omrežja, ki jih izberete za deljenje kakšne od naših vsebin. Nad nameščanjem omenjenih piškotkov nima nadzora in spreminjanje nastavitev na tej spletni strani na nameščanje teh piškotkov ne more vplivati. Za več informacij o teh piškotkih obiščite spletno stran, ki je posamezen piškotek namestila.
Drugi piškotki Drugih piškotkov ne moremo vmestiti v nobeno izmed naštetih kategorij.
5.1. Obdelava na podlagi soglasja posameznika

Društvo vse posameznike ob zbiranju njihovih osebnih podatkov opozori, da bo le te uporabilo za določen namen. RKJ zbira podatke za namen komunikacije. Ti podatki se shranjujejo v naši bazi podatkov, ki je podkrepljena z pisnimi soglasji članov. Podatki osebe, ki Pristopne izjave ni podpisala ne bodo shranjeni v bazi.

5.2. Obdelava na podlagi zakonitega interesa

Če je obdelava osebnih podatkov potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti (c točka I. odst. 6. čl. Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov) lahko društvo obdeluje in uporabi osebne podatke posameznika za odkrivanje in preprečevanje goljufive uporabe in zlorabe storitev, v primeru suma zlorab v primernem in sorazmernem obsegu obdeluje podatke o posameznikih za namen identifikacije in preprečevanja morebitnih prevar ali zlorab ter lahko, če je to primerno, te podatke posreduje tudi drugim ponudnikom tovrstnih storitev, poslovnim partnerjem, policiji, državnemu tožilstvu ali drugim pristojnim organom.

Za namen preprečitve prihodnjih zlorab oziroma prevar se podatki o zgodovini ugotovljenih zlorab oziroma prevar v povezavi s posameznikom, kamor sodijo podatki na primer IP naslov, lahko hrani do izbrisa le tega.

Nadalje v okviru zagotavljanja stabilnega in varnega delovanja našega sistema in storitev, pa tudi za namene izvajanja ukrepov informacijske varnosti, izpolnjevanja zahtev v zvezi s kakovostjo storitev ter odkrivanje tehničnih okvar sistemov in storitev.

6. Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam/pogodbenim obdelovalcem

Ob kakršnikoli nameri take narave bodo obiskovalci, ki so nam posredovali svoje osebne podatke posebej obveščeni.Take vrste posredovanja podatkov se bomo poslužili le v skrajnih primerih, kot so zahteva za posredovanje informacij z strani višjih organov ZTS ali RS.

7. Hramba osebnih podatkov

Obdobje hrambe podatkov je določeno glede na kategorijo posameznih podatkov. Podatke društvo hrani največ toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje obdelani oziroma do poteka zastaralnih rokov za izpolnitev obveznosti ali zakonsko predpisanega roka hrambe.

Drugi podatki, ki jih društvo pridobi na podlagi privolitve posameznika, se hranijo do preklica.
Po poteku obdobja hrambe se podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če zakon za posamezno vrsto podatkov ne določa drugače.

8. Pravice posameznika v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki so:

 1. pravica do dostopa do osebnih podatkov
 2. pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)
 3. pravica do omejitve obdelave
 4. pravica do ugovora
 5. pravica do pritožbe

Zahtevek v zvezi z uresničevanjem katerekoli od zgoraj navedenih pravic lahko posameznik pošlje:

 • na elektronski naslov rkj.sezana@gmail.com ali
 • po pošti na naslov Društvo tabornikov Rod kraških j´rt, Kosovelova ulica 6a, 6210 Sežana

Zahtevek bo društvo obravnavalo brez nepotrebnega odlašanja in o njem odločilo v roku 30 dni od prejema zahtevka. V primeru kompleksnosti se lahko rok za odgovor podaljša za največ tri mesece, o čemer mora biti posameznik posebej obveščen.

Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto posameznika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic, lahko zahtevamo zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko društvo:

 • zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali
 • zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.
8.1. Pravica do dostopa do podatkov

Posameznik lahko zahteva, da ga društvo seznani, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki in če se, dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:

 • namene obdelave,
 • vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo,
 • uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki,
 • predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja,
 • obstoja pravice, da se lahko od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave vaših osebnih podatkov, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi,
 • pravice do vložitve pritožbe pri nadzornem organu,
 • kadar osebni podatki niso zbrani od vas, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom
8.2. Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe« – 17. čl. Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov)

Posameznik ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja osebne podatke posameznika izbriše, kadar velja eden od naslednjih razlogov:

 • kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani,
 • kadar posameznik prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga,
 • kadar posameznik ugovarja obdelavi podatkov, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi,
 • kadar so bili osebni podatki obdelani nezakonito,
 • kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom.
8.3. Pravica do omejitve obdelave (18. čl. Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov)

Posameznik ima pravico doseči, da upravljavec omeji obdelavo njegovih osebnih podatkov, kadar velja eden od naslednjih primerov:

 • posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,
 • je obdelava nezakonita, posameznik pa nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe,
 • upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
 • če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, vložil ugovor v zvezi z obdelavo, ki temelji na zakonitih interesih društva, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika.

Kadar je bila obdelava osebnih podatkov posameznika omejena v skladu s prejšnjim odstavkom, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le z privolitvijo posameznika, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe.

Pred preklicem omejitve obdelave osebnih podatkov je upravljavec dolžan posameznika o tem obvestiti.

8.4. Pravica do ugovora (21. čl. Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov)

RKJ osebne podatke posameznika preneha obdelovati, razen če dokaže nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

8.5. Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Posameznik ima pravico, da vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov.

Če posameznik uveljavlja pravico do dostopa do podatkov in po prejeti odločitvi meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe Informacijskemu pooblaščencu vloži obrazloženo pritožbo pri društvu v roku 15 dni. O vaši pritožbi bo RKJ odločilo kot o novi zahtevi v petih delovnih dneh.

9. Končne določbe

Za vprašanja, ki niso urejena s tem Pravilnikom, se uporablja veljavna zakonodaja.
Društvo si pridržuje pravico do spremembe tega Pravilnika. Vsaka sprememba Pravilnika bo objavljena na spletni strani društva https://www.rkjsezana.si/pravilnik-zasebnosti/.

10. Veljavnost Pravilnika o zasebnosti

Pravilnik je objavljen na spletni strani Društva tabornikov Rod j´rt in začne veljati 15.4.2021.

Društvo tabornikov rod kraških j’rt Sežana,

Kosovelova ulica 6a

6210 Sežana

+386 31 544 796 (Predsednica Urša Kukanja)

+386 31 555 658 (Napisala POZ Anja Gajšak)