NAŠA POT

Poslanstvo in vizija do leta 2024

V letu 2019 smo v Rodu kraških j’rt izvedli Vizijo 2019-2024. Prostovoljci smo se pogovarjali o svojih željah in videnju prihodnisto ter na podlagi tega začrtali pot za naslednjih 5 let. V tem času smo si zadali, da bomo delali na treh (za nas) ključnih vrednotah:

  • Pripadnost rodu – med letom večinoma delujemo v manjših skupinah (družine, rodova uprava, ipd), rahlja pa se vez med celotnim rodom. Zato smo si želeli več medgeneracijskega sodelovanja in krepitve pripadnosti »kraškim j’rtam«.
  • Angažiranost – pogosto se nam je dogajalo, da je bilo delo neenakomerno razporejeno med prostovoljci. Velikokrat smo naleteli na t.i. »hobotnice«, ki so opravljali svoje delo pa še malo delo drugih. Zato smo si želeli večje angažiranosti posameznikov med prostovoljci.
  • Šola za življenje – taborniška znanja nam pridejo prav tako v »gozdu« kot potem tudi v ostalih delih našega življenja. Zato se nam zdi pomembno, da spodbujamo »trde veščine« (krepimo fizično delo, izdelovanje izdelkov in pripomočkov, krepimo željo po učenju novih veščin tako, da se učimo znanj, ki jih lahko takoj za tem praktično preizkusimo), prav tako pa velik poudarek dajemo na »mehke veščine« (dobri in učinkoviti komunikaciji, delovanju v skupini, vodenju projektov in skupin, podajanju informacij, načrtovanju in osmišljanju naših dejavnosti, vrednotenju, nagnjenost k iskanju rešitev, oblikovanju dogovorov in doslednem izvajanju sestankov).
Pripadnost
Angažiranost
Šola za življenje

Člani rodove uprave

SKRBIMO ZA NEMOTENO DELOVANJE DRUŠTVA

Urša Kukanja

Starešina

Mark Baltič

Načelnik

Anja Antončič

Tajnica

Urša Terčon

Starešina čete ČOR Komen

Tina Tragin

Načelnica čete ČOR Komen

Ema Goranc

MČ načelnica

Eva Švigelj

GG načelnica

Sarah Helena Kodrič

PP načelnica

Maša Pušnik

RR načelnica

Mojca Volk

Grča načelnica

Aneja Babuder

Komunikator

Tilen Komel

Gospodar

NAŠI ČLANI SE PRESTAVIJO

V našem rodu aktivno deluje 12 vodnikov, 9 pomočnikov in 13 vodov.

Ime voda Vodnik/ca Pomočnik Starostna skupina Dan in ura sestanka
Snežni medvedki Taja Volk Polona Rožman Murni Četrtek, 16:00 – 17:00
Morski škrpioni Taja Tavčar   Četrtek, 16:30 – 17:30
Super snežni gepardi Aneja Babuder   Četrtek, 14:30 – 15:30
Ognjeni feniksi Monica Paradiso Dana Goranc Petek, 15:30 – 16:30
Ponoreli hrčki Jaša Vodičar   Sreda, 11:00 – 12:00
Dudice Dominik Uršič   Sobota, 9:30 – 10:30
Specijalci Dominik Uršič   Sobota, 9:30 – 10:30
Puhaste muce Ana Kukanja Tarin Tavčar Ponedeljek, 14:30 – 15:30
Taborniški zmaji Ema Goranc   Sreda, 17:00 – 18:00
Hitri polži Blaž Vrabec   Sobota 9:30 – 10:30
Tmni klopi Eva Švigelj Tjaša Kobal GG Ponedeljek, 15:30 – 16:30
Bobidre Anja Antončič   GG Petek, 19:30 -20:30
Warli Tilen Komel   GG Sobota 17:00 – 19:00
AKTIVNI TUDI V OBČINI KOMEN

Četa ognjenega

ruja Komen

Začetki taborništva na Komenskem segajo v čase, ko je v Sežani deloval Odred Srečka Kosovela, nato so jih s pomočjo Andreje Trobec in Andreja Vidmarja ponovno poskušali zagnati v šolskem letu 1999/2000, za dlje časa pa jim je končno uspelo leta 2008. Jaka Peric, Janja Uršič ter Ivan in Andrej Stančič so ob pobudi sežanskih taborniških vrstnikov opravili ustrezne tečaje in prevzeli vodniške ter ostale funkcije. Pri delovanju so imele pomembno vlogo tudi Ivana Stančič, Martina Suban, Irena Čede Terčon in Ivana Žigon, ki so izmenično imele funkcijo starešine in načelnice.Zdaj ladjo plujejo starešina Urša Terčon, načelnica Tina Tragin, vodniki Dominik Uršič, Tilen Komel in Kaja Mezinec ter pomočnik Blaž Vrabec. Vodove sestanke izvajajo v svojem taborniškem kotičku v Gorjanskem, kjer skrbijo za 4 vode (2 MČ in 2 GG). Skupno torej štejejo že okrog 40 članov, zaradi česar so lahko prepričani, da je pred njimi svetla prihodnost.

Starešina

Urša Terčon

Načelnica

Tina Tragin

PODATKI O DRUŠTVU

Vizitka

Društvo tabornikov
Rod kraških j’rt Sežana

Kosovelova 6a
6210 Sežana

rkj.sezana@gmail.com
+386 31 544 796

davčna številka
92030793

transakcijski račun
IBAN SI56 1010 0004 6961 963