NAŠA POT

Poslanstvo in vizija do leta 2024

V letu 2019 smo v Rodu kraških J’rt izvedli Vizijo 2019-2024. Prostovoljci smo se pogovarjali o svojih željah in videnju prihodnosti ter na podlagi tega začrtali pot za naslednjih 5 let. V tem času smo si zadali, da bomo delali na treh vrednotah, ki smo jim pripisali ključno vrednost:

  • Pripadnost rodumed letom večinoma delujemo v manjših skupinah (družine, rodova uprava, ipd.), rahlja pa se vez znotraj rodu kot celote teh manjših skupin. Zato smo si želeli več medgeneracijskega sodelovanja in krepitve pripadnosti »Kraškim J’rtam«.

  • Angažiranostpogosto se nam je dogajalo, da je bilo delo neenakomerno razporejeno med prostovoljci. Velikokrat smo naleteli na t.i. »hobotnice«, ki so opravljale svoje delo in obenem še nekatere zadolžitve drugih članov. Zato smo si želeli večje angažiranosti posameznikov med prostovoljci.

  • Šola za življenjetaborniška znanja nam pridejo prav tako v »gozdu« kot tudi na ostalih področjih našega življenja. Zato se nam zdi pomembno, da spodbujamo »trde veščine« (krepimo fizično delo, izdelovanje izdelkov in pripomočkov, krepimo željo po učenju novih veščin tako, da se učimo znanj, ki jih lahko takoj za tem praktično preizkusimo), prav tako pa velik poudarek dajemo na »mehke veščine« (dobri in učinkoviti komunikaciji, delovanju v skupini, vodenju projektov in skupin, podajanju informacij, načrtovanju in osmišljanju naših dejavnosti, vrednotenju, nagnjenost k iskanju rešitev, oblikovanju dogovorov in doslednem izvajanju sestankov).
Pripadnost
Angažiranost
Šola za življenje

Člani rodove uprave

SKRBIMO ZA NEMOTENO DELOVANJE DRUŠTVA

Tilen Komel

Starešina

Aneja Babuder

Načelnica

Amadej Kobal

Tajnik

Vanja Jelen

Blagajničarka

Tilen Komel

Starešina čete ČOR Komen

Dominik Uršič

Načelnik čete ČOR Komen

Ana Kukanja

MČ načelnica

Jaša Vodičar

GG načelnik

Ajda Krašna

PP načelnica

Zala Reberc

RR načelnica

Špela Gec Rožman

Grča načelnica

Aneja Babuder

Komunikator

Bor Živec

Gospodar

NAŠI ČLANI SE PREDSTAVIJO

V našem rodu aktivno deluje 11 vodnikov, 2 pomočnika in 11 vodov.

 

Ime voda Vodnik/ca Pomočnik Starostna skupina Dan in ura sestanka
Taborniške pošasti Tarin Tavčar Polona Rožman Murni Petek, 15:30-16:30
Morski škrpioni Taja Tavčar Petek, 17:45-18:45
Piščančja bederca Aneja Babuder Sobota, 9:00-11:00
Ognjeni feniksi Monica Paradiso Petek, 16:30-17:30
Specijalci Dominik Uršič Sobota, 9:00-11:00
Puhaste muce Ana Kukanja Petek, 14:30-15:30
Taborniški zmaji Ajda Krašna GG Petek, 17:00-18:00
Hitri polži Blaž Vrabec GG Sobota 9:30-10:30
Tmni klopi Eva Švigelj GG Sobota, 9:00-11:00
Petelini Tilen Komel Maks jazbec GG Sobota 9:00-11:00
Ponoreli hrčki Jaša Vodičar GG Sreda, 14:15-15:15
AKTIVNI TUDI V OBČINI KOMEN

Četa ognjenega

ruja Komen

Začetki taborništva na Komenskem segajo v čase, ko je v Sežani deloval Odred Srečka Kosovela, nato so jih s pomočjo Andreje Trobec in Andreja Vidmarja ponovno poskušali zagnati v šolskem letu 1999/2000, za dlje časa pa jim je četo končno uspelo vzpostaviti leta 2008. Jaka Peric, Janja Uršič ter Ivan in Andrej Stančič so ob pobudi sežanskih taborniških vrstnikov opravili ustrezne tečaje in prevzeli vodniške ter ostale funkcije. Pri delovanju so imele pomembno vlogo tudi Ivana Stančič, Martina Suban, Irena Čede Terčon in Ivana Žigon, ki so izmenično zasedale funkciji starešine in načelnice.Nato so do leta 2021 ladjo krmarile starešina Urša Terčon, načelnica Tina Tragin, vodniki Dominik Uršič, Tilen Komel in Kaja Mezinec. Od takrat naprej sta fanta poprijela za vodstveni funkciji (Tilen Komel starešina in Dominik Uršič načelnik) ter pridobila novega vodnika Blaža Vrabca. Vodove sestanke izvajajo v svojem taborniškem kotičku v Gorjanskem, kjer skrbijo za 4 (dva MČ in dva GG) voda. Skupno tako štejejo že okrog 40 članov, kar gotovo nakazuje, da je pred njimi svetla prihodnost.

Starešina

Tilen Komel

Načelnik

Dominik Uršič

PODATKI O DRUŠTVU

Vizitka

Društvo tabornikov
Rod kraških J’rt Sežana

Kosovelova 6a
6210 Sežana

[email protected]
+386 (0)40 858 610

davčna številka
92030793

transakcijski račun
IBAN SI56 1010 0004 6961 963